De flesta musiker kan tyda notskrifter, vilket också självklart gör det enklare att spela många stycken och komponera själv. Mozart spelade dock på gehör och Beethoven var hörselskadad sedan 20-årsåldern.

Många musiker börjar i väldigt unga år med att spela ett instrument och lära sig läsa noter. Detta gör det enklare att förstå de musikaliska begreppen hur tempot ska vara eller hur stycket skall spelas. Ofta är lektioner med en lärare det ultimata, då man får allt förklarat för sig på ett pedagogiskt vis och i den takt man vill. Detta brukar börja i form av enkla notböcker och väldigt simpla musikstycken som man får läxa på att öva till hemma under veckan. Man kan som hjälpmedel även tejpa upp noternas namn på tangenterna om man exempelvis spelar piano. Med tiden kommer man att kunna läsa noter lika snabbt som en bok, men det krävs att man är intresserad och verkligen brinner för musiken. Därför brukar de som är riktigt inbitna musiker även kunna spela på gehör eftersom de kan ”tänka” noter.

Att spela på gehör innebär att man inte läser noterna för att kunna tolka ett musikstycke. Man skapar genom att lyssna och testa sig fram på instrumentet.