Att musik har en stor påverkan på psyket och stressen är bevisat, och många former av terapisessioner innefattar musik som har en lugnade effekt, vilket ger en helande respons. Flera artiklar och studier visar på att musiken har en enorm kraft för att få folk att återvända till en normal tillvaro igen, efter en kris.

Detta gäller även andra konstformer som kan hjälpa personer att få utlopp för sin kreativitet som man kanske inte har haft möjlighet att utöva tidigare. Alla människor besitter någon form av talang och när den får tillfälle att visas upp, finns det ingen begränsning.

Musik som terapi

Musiken kan hjälpa till att minnas lyckliga stunder, att få en att komma i rörelse lättare och att stifta bekantskap med andra människor, kanske genom en fanklubb, utövande av instrument eller genom att gå ut och dansa.

Genom att lyssna på musik, blir kroppen och psyket påverkade i en positiv riktning, och i vissa fall har den haft samma effekt som medicin, speciellt när det gäller depressioner eller demens. I dessa fall kan även terapi med musikaliska inslag lära folk att hantera känslor eller att helt enkelt sätta ord på dem. Musik går nämligen direkt till hjärnans centrum utan att man först hinner sätta upp en försvarsmekanism som ibland är fallet vid vanlig samtalsterapi. Det kopplas direkt till känslorna vilket gör att man lär sig hantera exempelvis sorg, ilska och stress.

Ibland kan man faktiskt helt plötsligt känna för att sjunga utan att veta varför. Det kommer som en naturlig impuls, vare sig man vill eller inte. Det är ett sätt för kroppen att berätta hur den mår och faktum är att när man sjunger frigörs oxytociner som generellt ger en lyckokänsla. Detta hormon frigörs även vid sexuell kontakt, vilket kan förklara varför vissa spontant sjunger efter sex.

Många konstnärer känner även en stark vilja att skriva av sig, och i många fall resulterar det i egna låtar med text som blir personliga för dem. Därför blir en stor del av musiken mycket väsentlig och personlig, även för lyssnarna, då man kan associera till egna situationer och livskriser som även låtskrivaren har upplevt. I grund och botten är alla människor och upplever många liknande händelser genom livets gång, oavsett om det handlar om kärlek, svek, sjukdom eller sorg.

Därför kan vem som helst sätta sig ner och skriva av sig. Kanske blir det en potentiell låt eller ett musikstycke som kan inspirera andra någon gång.

Musik påverkar det sociala samspelet

En intressant aspekt inom forskningen är att musik även sägs förbättra det sociala samspelet, människor emellan. Den påverkar även samarbetsförmågan, något man kan känna av om man sjunger i kör eller spelar i ett band.

Samtidigt ger musik större empatiförmåga och stärker de delar av hjärnan som har med inlevelse att göra. Detta är livsviktigt inom relationer och underlättar interagerandet med andra personer.