Inom musiken förekommer det många svåra ord, ofta som härstammar från latin eller sydeuropeiska språk. Några förklaringar följer här nedan.

 

 • Aria spelas med ackompanjemang och sjungs solo vid operor.
 • ”A capella” betyder att man sjunger utan ackompanjemang, d.v.s. utan instrument.
 • ”Adagio” betyder att man spelar långsammare.
 • ”Bagatelle” kommer från franskan och betyder ”litet stycke”. I svenskan talar man om småsaker när man använder ordet men i musiksammanhang är det ett kortare musikstycke.
 • ”Crescendo” är ett känt ord inom musiken som innebär att stycket spelas starkare och starkare.
 • ”Da capo” är ett uttryck som många säkert hört. Det betyder att börja om från början.
 • ”Fortepiano” är två hopslagna ord. Forte som betyder starkt och piano som betyder svagt. Om man ser detta uttryck i en musikbok innebär det att man spelar starkt för att sedan direkt övergå i svagare tongångar.
 • ”Legato” är ett kontinuerligt stycke.
 • ”Staccato” låter lite som svenska ordet stakande. Det är det också. Stycket skall spelas hackigt.
 • ”Mezzo” kan handla både om musikstycken och inom körsången och betyder halv. Mezzosoprano är röstläget som sjungs mellan sopran och alt, dvs den ljusaste och den mörkaste rösten.
 • ”Rapsodi” är sammanfogade musikstycken med egna skrivna övergångar.