Stim är en ekonomisk förening vars medlemmar är kompositörer, textförfattare och verkarrangörer, det vill säga människor som skapar musik. För att få bli medlem i Stim är kravet att man har skapat ett musikaliskt verk som antingen har framförts offentligt eller som har blivit inspelat och utgivet (eller både och). Förutom enstaka musikskapare kan även musikförlag gå med som medlemmar. Det Stim gör är att förvalta de pengar som dessa musikskapare får tack vare upphovsrätten. Många känner säkert till begreppet ”Stim-pengar”. Detta är pengar som betalas in till Stim av de som framför musik offentligt, till exempel genom att spela en låt i radion. Varje år fördelar sedan Stim dessa pengar till sina medlemmar, så att de kan få provision för de musikaliska verk som de har skapat.

Stim-pengar är dock bara ett sätt som musikskapare kan tjäna pengar. Många erbjuder exempelvis sina tjänster genom att de komponerar musik till andra, som de inte behåller rättigheterna till. Då får man som skapare istället betalt i form av en klumpsumma som man fakturerar kunden vid leverans av musikstycket. Om du skulle vilja prova att livnära dig på din musik på detta sätt, men inte är säker på att du kommer att trivas med det, kan du alltid prova på genom att använda dig av Frilans Finans. På det sättet kan du nämligen fakturera kunder utan att ha ett företag, vilket gör att du kan prova att leva på din musik utan att förbinda dig genom att bilda ett företag.

Stim grundades år 1923, med namnet Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå – STIM. Föreningen hade inledningsvis mycket små resurser, och deras verksamhet baserades helt på ideellt arbete. Kontoret inhystes i Natanael Bergs bostad, som var föreningens första ordförande. Till en början var det svårt att få biografer och restauranger att gå med på att betala för den musik som de spelade upp, men verksamheten växte långsamt, och år 1927 fick upphovsmännen även ersättning för den musik som spelades vid sällskapsdanser, något som tidigare varit ett undantag. Stim blev med tiden en allt viktigare organisation för svenska musikskapare, och år 1943 var föreningen med att grunda Nordisk Copyright Bureau. Stim är också medlem i flera större paraplyorganisationer på internationell nivå, som CISAC, GESAC och BIEM.